Telefon

+420 723 872 028

Email
Masáže

Objednání masáže dohodou

Pět základních prvků (prvoelementů), pomocí nichž bylo kvalifikováno a vysvětlováno všechno dění. Patří sem dřevo, oheň, země, kov a voda. každý z nich je obsáhlý.

Pod dřevo patří rození, jaro, východ, vítr, z orgánů játra a žlučník, z tkání svalová, ze smyslů oči, z emocí hněv, z rozumových vlastností zvídavost a originalita.

K ohni patří léto, teplo, dospívání, jih, z orgánů srdce, tenké střevo a výše uvedené trojitý ohřívač a obal srdce, z tkání cévní, z emocí radost, z rozumových vlastností přání.

K elementu země patří pozdní léto, zralý věk, vlhko, z tkání podkožní vazivo a lymfatický a endokrinní systém, z emocí starost, z rozumových vlastností přemýšlení, z orgánů slezina a žaludek.

Město rozjímá, meditace

K elementu kovu patří podzim, západ, sucho, stárnutí, z tkání kůže, ze smyslových orgánů nos, z emocí smutek, z rozumových vlastností vůle, z orgánů plíce a tlusté střevo.

K vodě patří zima, chlad, z orgánů ledviny a močový měchýř, z tkání kosti a zuby, ze světových stran sever, ze smyslových orgánů vnitřní ucho, z emocí strach, z rozumových vlastností moudrost získaná věkem.

Obrázek pěti prvků ukazuje, že existují vzájemné vztahy mez těmito pěti prvky. A to tak, že ve směru jejich vyjmenování se navzájem podporují, jede se rodí z druhého, ve směru přes jeden prvek naopak potlačují. Smysl to má v udržování rovnováhy. My toho můžeme využít ve výběru vhodných akupunkturních bodů k léčbě. Zatímco některé budeme povzbuzovat, jiné naopak tlumit.

Cyklus

→ Zde se můžete se zaregistrovat a napsat vlastní příspěvek nebo komentář.

Doporučené články