Telefon

+420 723 872 028

Email
Masáže

Objednání masáže dohodou

Medicína se stejně jako řada dalších odvětví lidské činnosti dělí v zásadě na dvě: dobrou a špatnou. Dobrá medicína lidem pomáhá, špatná ne. Tradiční čínská medicína (dále TČM) patří mezi ty dobré, je to prověřeno časem.

Léčení pomocí TČM je účinné a při léčení je odstraněna příčina nemocí. Dokonce se dá tvrdit že je mnohdy k pacientovi šetrnější s menšími postranními účinky než současná západní medicína.

TČM na člověka nahlíží jako na součást vesmíru (celku) a zároveň z pohledu mikrokosmu je celkem i člověk. V tomto smyslu neexistuje onemocnění jen jednoho orgánu, nebo jeho části, ale je vždy onemocněním celého jedince. Léčbou jednoho orgánu můžeme ovlivnit jiný orgán. Dochází k vzájemné podpoře, nebo k vzájemnému tlumení jejich funkcí.

Podle tradičních názorů celý vesmír i člověk neustále vibrují mezi dvěma póly – jangem a jinem. Oba póly jsou sice protikladné, ale navzájem spjaté. Jeden z druhého vzniká a každý nese v sobě zárodek toho druhého. Jeden bez druhého nemůže existovat, jsou jako den a noc, teplo a chlad a podobně. Vše aktivní, teplé a světlé, stejně jako pohyb patří do systému jang. Vše pasivní, hmota chlad, tma, klid patří do systému jin. Oba tyto principy musí být v rovnovážném stavu. Také lidské zdraví je projevem rovnováhy obou těchto principů, existují všude a samy jsou podstatou takzvané životní energie čchi. Čchi cirkuluje v tzv. akupunkturních drahách a udržuje rovnováhu mezi jednotlivými orgány a celkem.

Tradiční akupunktura má systém dvanácti orgánů a dvanáct párových akupunkturních drah (nebereme-li v úvahu takzvané spojky, mimořádné dráhy, svalové dráhy a podobně). K nim lze ještě přidat dvě nepárové dráhy přední a zadní střední, patřící však již k systému mimořádných drah.

Jak dráhy tak i orgány lze dělit také podle jinu a jangu. Jinové jsou vnitřní orgány, mezi ně patří játra, srdce, slezina se slinivkou, plíce, ledviny, a takzvaný obal srdce. Jangové jsou vylučovací duté orgány, mezi ně patří žlučník, tenké střevo, žaludek, tlusté střevo, močový měchýř a takzvaný trojitý ohřívač. Těmito dráhami protéká energie (a tím i všemi orgány) ve 24 hodinovém cyklu. Porucha, např. blokáda cirkulace energie mezi jednotlivými orgány je příčinou jejich onemocnění. Úkolem tradiční medicíny je odstranit tuto blokádu bránící volnému toku energie (lépe řečeno informací).

TČM si nepředstavuje orgány jako funkční okruhy – orgánové sítě. Orgánová síť je tvořena orgány, tkáněmi, drahami a fyziologickými funkcemi. Srdce pohání krev a je sídlem vědomí (tak např. srdce  není jen pánem krve, ale je současně pánem mysli a řeči), plíce přijímají a rozděluji čchi, ledviny uchovávají životní esenci, játra skladují krev a řídí rovnoměrný pohyb čchi, slezina vyrábí a upravuje výživu.

Podle TČM jsou vztahy mezi vnitřními orgány a určitými oblastmi povrchu těla, takzvanými akupunkturními body. Pokud je jakýmkoli způsobem narušena funkce správného toku energie, a tím i způsobena porucha funkce orgánu, lze ji upravit vhodným drážděním odpovídajících akupunkturních bodů, a tím navodit znovu stav zdraví. Akupunkturní body se odlišují od okolní kůže, jak po stránce struktury, tak především fyziologicky nižší impedancí (elektrický odpor pokožky) a řadou dalších kvalit. To dovolí v současné době jejich přesné určení pomocí moderních detektorů a zároveň lze jejich změřením určit i jejich stav a tím přesně stav vnitřních orgánů a upřesnit tak diagnostiku.


→ Zde se můžete se zaregistrovat a napsat vlastní příspěvek nebo komentář.

 

Doporučené články